Get Adobe Flash player

Demográfia

K III. kvartálu r. 2008 obec Diakovce eviduje 2 247 obyvateľov.

Od roku 1992 do roku 2008 vývoj počtu obyvateľov obce Diakovce zaznamenal stúpajúcu tendenciu. Prirodzený vývoj počtu obyvateľov zaznamenal od roku 2002 nárast o 69 obyvateľov. 

Podľa posledného sčítania obyvateľov, bytov a domov, ktoré v roku 2001 zrealizoval Štatistický úrad Slovenskej republiky, obec Diakovce evidovala spolu 2 187 obyvateľov (stav k začiatku roka), z toho 1 091 mužov (49,9 %) a 1 096 (50,1 %). Priemerný vek obyvateľov obce Diakovce je udávaný na úrovni 38,5 roka (u žien 39,8 rokov a u mužov 37,3 rokov). 

Prirodzený vývoj obyvateľstva v dlhodobej perspektíve:

ROK

POČET OBYVATEĽOV

Absolútne

Počet narodených

Počet zomretých

Počet

prisťahovaných

Počet

odsťahovaných

1992
2 148
24
33
21
35
1993
2 123
23
34
32
46
1994
2 106
21
34
31
35
1995
2 106
18
32
42
28
1996
2 107
16
30
34
19
1997
2 112
15
30
47
27
1998
2 123
19
15
37
30
1999
2 156
25
27
57
22
2000
2 173
24
27
44
24
2001
2 187
23
29
40
20
2002
2 183
17
33
58
46
2003
2 191
16
25
44
27
2004
2 208
15
31
56
23
2005
2 221
16
26
52
29
2006
2 210
20
25
32
38
2007
2 217
19
39
46
19
2008 (za III.Q)
2 247
13
9
48
22

Veková štruktúra obyvateľstva:

Vek
Muži
Ženy
Spolu
%
Predproduktívny (0 – 14)
196
179
375
17,2
Produktívny (muži 15  59, ženy 15 – 54)
701
601
1 302
59,5
Poproduktívny (muži 60 a viac, ženy 55 a viac)
193
315
508
23,2
Nezistený vek
1
1
2
0,1
SPOLU
1 091
1 096
2 187
100

Celková výmera územia: 26 280 000 m2

Poľnohospodárska pôda: 25 550 000 m2 v tom:

  • orná pôda: 24 530 000 m2
  • záhrady: 920 000 m2
  • trvalé trávnaté porasty: 100 000 m2

Nepoľnohospodárska pôda: 730 000 m2 v tom:

  • lesný pozemok: 25 000 m2
  • zast. plocha a nádvorie: 690 000 m2
  • ostatné plochy: 15 000 m2
 

Dnes má meniny: Michal(a)

________________________

 

        Úradné hodiny
Deň Úradné hodiny
Pondelok 7:00 - 16:00
Utorok 7:00 - 16:00
Streda 7:00 - 16:30
Štvrtok ---
Piatok 7:00 - 12:00
Obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00

________________________