Get Adobe Flash player

Spoločný školský úrad ŠAĽA - usmernenie k príspevkom - Közös Oktatásügyi H. Vágsellye utasításai

Usmernenie k príspevkom na čiastočnú úhradu - Utasítás a hozzájárulás részleges fizetéséhez

Bližšie informácie tu, bővebb információ itt:

http://www.diakovce.sk/index.php/sk/uradna-tabula/category/1-uradne-oznamy?download=580%3Aspolony-kolsky-urad-aa-usmernenie-k-prispevkom-na-iastonu-uhradu-koezoes-oktatasuegyi-hivatal-vagsellye-utasitasai-a-hozzajarulas-reszleges-fizetesehez

 

Dnes má meniny: Iveta

________________________

 

        Úradné hodiny
Deň Úradné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:30 - 16:30
Štvrtok ---
Piatok 7:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00

________________________