Get Adobe Flash player

Oznam o zámere prenájmu nehnuteľnej veci v majetku obce

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.2.2016 uznesením č. 19/24022016/A9 podľa § 9a ods. 9 písm c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí schválilo zámer prenájmu  pozemku v priemyselnom parku časť parc. 301/126 o výmere 2500 m2.

Dnes má meniny: Zita

________________________

 

        Úradné hodiny
Deň Úradné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:30 - 16:30
Štvrtok ---
Piatok 7:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00

________________________