Get Adobe Flash player

Oznam o zámere prenájmu nehnuteľnej veci v majetku obce

Türelmüket kérjük, a fordításon dolgozunk. Köszönjük!

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.2.2016 uznesením č. 19/24022016/A9 podľa § 9a ods. 9 písm c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí schválilo zámer prenájmu  pozemku v priemyselnom parku časť parc. 301/126 o výmere 2500 m2.

Köszöntsük ma Konstantin nevű ismerőseinket!

________________________

 

         Ügyfélfogadás
Nap Ügyfélfogadás
Hétfő 7:00 - 15:30
Kedd 7:00 - 15:30
Szerda 7:30 - 16:30
Csütörtök ---
Péntek 7:00 - 15:00
Ebédszünet 12:00 - 13:00

________________________