Get Adobe Flash player

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov obce Diakovce

Türelmüket kérjük, a fordításon dolgozunk. Köszönjük!

Zoznam daňových dlžníkov, u ktorých výška daňových nedoplatkov k 31.12.2014 presiahla u fyzickej osobe (FO) 160,00 EUR a u právnickej osobe (PO) 1.600,00 EUR je vypracovaný na účely zverejnenia, k čomu správcu daní a poplatku oprávňuje §52 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov sa uskutočňuje za účelom vytvorenia morálneho tlaku správcu dane a poplatku na týchto daňových dlžníkov s cieľom dosiahnuť odstránenie nedoplatkov.

Obec po neuhradení dlžnej sumy do 31.12.2015 poverí priamo súdneho exekútora na vymáhanie nedoplatkov.

Zoznam daňových dlžníkov obce Diakovce sa nachádza TU.

Köszöntsük ma Konstantin nevű ismerőseinket!

________________________

 

         Ügyfélfogadás
Nap Ügyfélfogadás
Hétfő 7:00 - 15:30
Kedd 7:00 - 15:30
Szerda 7:30 - 16:30
Csütörtök ---
Péntek 7:00 - 15:00
Ebédszünet 12:00 - 13:00

________________________