Get Adobe Flash player

Oznam o zverejnení Správy o hodnotení činnosti „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice“

Obec Neded podľa § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje  verejnosti, že na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle opakovane zverejnila Správu o hodnotení činnosti „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie  komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice“, do ktorého  počas 30 dní môže verejnosť nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie.

Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti sa uskutoční v zmysle § 34 ods. 2 až ods. 5 a § 65g ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia  mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Správa o hodnotení sa nachádza na webovom sídle obce Neded.

Dnes má meniny: Ľubomíra

________________________

 

        Úradné hodiny
Deň Úradné hodiny
Pondelok 7:00 - 16:00
Utorok 7:00 - 16:00
Streda 7:00 - 16:30
Štvrtok ---
Piatok 7:00 - 12:00
Obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00

________________________